Gabriella Nagy

Arbejsmiljøkonsulent

Velkommen

Virksomheden GabriellaNagy har fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – hvor forandringer på arbejdspladsen er et vilkår vi kan ruste os til, når vi investerer flere ressourcer i de menneskelige relationer.

Forudsætninger for trivsel og arbejdsglæde er at vi kender og respekterer retningen, rammerne, råderummet og er i stand til at investere i vores indbyrdes relationer på arbejdspladsen.

P E R M A

Virksomheden GabriellaNagy tager udgangspunkt i bl.a. psykologen Martin Seligman´s tanker om P E R M A, hvor det gode liv og den gode arbejdsplads er en kombination af PERMA.

P ositive følelser og hvordan de kan spille en rolle i alt fra innovation og bæredygtighed til god ledelse og personlig udvikling

E ngagement og de muligheder det giver os, når vi kender og bruger vores personlige styrker

R elationer og betydningen af den virksomhedskultur vi opbygger i teams og organisationer

M eningsfyldthed og hvordan denne er afgørende for at leve et liv med betydning for en selv og andre

A ccomplishments (præstationer/mål) og forståelsen for styrken af ens drivkraft, når mål tager udgangspunkt i hvem man er, frem for hvem man tror man bør være.

Positiv Psykologi

Positiv Psykologi som en metode og den massive forskning, der foregår på verdens førende universiteter, søger at kaste et videnskabeligt lys rettet mod det, der gør os stærke som individer, teams og samfund. Længe har fokus i udvikling af mennesker og organisationer været på det vi skal undgå, og fjerne os væk fra.

Når vi i stedet retter opmærksomheden på det vi ønsker at skabe og udvikler os hen til både som individer og organisationer øges motivation, engagement og arbejdsglæde.

Om Gabriella

Gabriella har en Bachelor uddannelse i voksenpædagogik, hun er Master i Sundhedspædagogik, Læring og Kompetenceudvikling og har en efteruddannelse i Positiv Psykologi.

Gabriellas baggrund

Gabriella har i mange år beskæftiget sig med voksenuddannelse. Hendes interesse ligger i samspillet mellem mennesker på arbejdspladsen. Deres trivsel og vigtigheden af et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Inspirationen har været hendes uddannelse på universitet som voksenpædagogisk formidler og kompetenceudvikler.

Desuden hendes studier hos flere kendte holistiske undervisere både i Dannmark og i England. Gabriella har de sidste 15 år selv fundet indre glæde, ro og fordybelse med studiet af meditation – ikke mindst Mindfulness Meditation, hvor Gabriella er optaget af hjerneforskeren Richard J. Davidson og Rinpoche Yongey Mingyur, der begge er dedikerede til forskning og fokus på udviklingen af den følelsesmæssige intelligens.

Gabriella beskæftiger sig en hel del med mindfulness som meditationsform og er optaget af at de effektive øvelser har en lang række positive og veldokumenterede effekter, f.eks. som et bedre mentalt helbred, og den reducerede risiko for livsstilssygdomme.

Kontakt:

Mail: gabriella@nagy.dk
Mobil: +45 27 61 95 00